Voor wie?


PGB (persoonsgebonden budget)

Veldwerk biedt hulp aan mensen met een PGB-indicatie. Het PGB is een budget dat u toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u nodig hebt. U kunt dan: zelf bepalen wie u komt helpen, wanneer deze persoon u komt helpen en wat deze hulp precies doet. Het kan met een:

 

 


Instellingen

Zorginstellingen, kinderopvang, scholen kunnen Veldwerk inhuren voor begeleiding, verzorging of verpleging. De begeleiding kan praktisch of creatief zijn, afgestemd op uw vraag.